Selecteer een pagina

Leeftijdsregressie & hypnoanalyse

Leeftijdsregressie is een techniek binnen de hypnose die een cliënt terugbrengt naar het verleden en als doel heeft om via een herbeleving problemen op te lossen. Het idee is om voldoende bewust inzicht te creëren om traumatische of ingrijpende gebeurtenissen in een ander kader te plaatsen. Op deze wijze kan de cliënt een emotioneel beladen herinnering of ervaring begrijpen en verwerken.

Bij (directe)hypnotherapie wordt gewerkt aan de hand van suggesties die al dan niet afkomstig zijn van de cliënt. Bij leeftijdsregressie, door sommigen ook hypnoanalyse genoemd, neemt de hypnotherapeut meer een rol van mediator aan. Hij begeleid het proces dat tijdens een gedissocieerde staat ontstaat. Er wordt hierbij op zoek gegaan naar een moment vlak voordat de negatieve gebeurtenis voor het eerst plaatsvond. Systematisch worden vervolgmomenten in chronologische volgorde doorgewerkt om overbodige ballast te elimineren.

Regressietechnieken kunnen gecombineerd worden met tal van andere hypnosetechnieken zoals directe hypnose en op vergeving gebaseerde methodieken. Mits correct uitgevoerd kan leeftijdsregressie een positieve en blijvende verandering teweeg brengen.

Bronaanpak door leeftijdsregressie

Leeftijdsregressie klokSommige hypnotherapeuten claimen dat zonder de toepassing van terugvoeren geen blijvend resultaat kan worden geboekt. Wij zijn het hier echter niet mee eens. Hoewel regressie een krachtige interventiemethode is, kan het ook schade aanrichten indien het door ondeskundige personen wordt uitgevoerd. Wordt het echter op een juiste en verantwoorde wijze toegepast, dan is regressie net als directe hypnotherapie een oplossingsgerichte therapievorm. Het probleem of de klacht wordt bij de wortel aangepakt wat een blijvend resultaat tot gevolg heeft.

Reïncarnatie of vorig leven regressie

Bij vorig leven regressie ofwel reïncarnatie wordt ervan uitgegaan dat een probleem/klacht voortkomt uit een gebeurtenis in een vorig leven. Sceptici proberen de theorieën hieromtrent te verwerpen, immers er is geen feitelijk bewijs dat iemand al eerder geleefd heeft. Toch gebeurt het soms dat er tijdens een normale behandeling spontaan de geboortegrens wordt overschreden. Het verloop van een dergelijke behandeling is gelijk aan die van een normale leeftijdsregressie waarbij niet de nieuwsgierigheid maar blijvend op het te behalen doel wordt gefocust.

Alternatieven voor leeftijdsregressie

Een alternatief voor leeftijdsregressie is bijvoorbeeld de Yager Therapie®, een bewezen techniek ontwikkeld door prof. dr. Edwin K. Yager van de medische faculteit van Californië in San Diego (UCSD). Hierbij worden conditioneringen uit het verleden herschreven wat vaak zorgt voor een onmiddellijke en blijvende verandering waarbij er geen herbeleving hoeft plaats te vinden.

Vind een erkende therapeut

Hieronder vindt u de praktijken die naast directe hypnose ook regressie aanbieden. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, overweeg dan eens om een afspraak te maken voor gratis oriënterend gesprek.