Selecteer een pagina

Hypnotherapie zonder concessies

Voor hypnotherapie doet HypnoVital Exclusive geen concessies. Daar waar andere organisaties en instellingen veelal werken met parttimers, werken wij uitsluitend met full-timers. Hypnotherapie is een serieus vak waarvoor geldt dat kennis alleen niet voldoende is. Onze hypnotherapeuten kunnen dan ook stoelen op een ruime ervaring in het complementaire werkveld.

Naast dat HypnoVital Exclusive uitsluitend een samenwerkingsverband aangaat met hoog opgeleide vakmensen, vindt er eveneens een selectie plaats op persoonlijke eigenschappen van een hypnotherapeut. Wij vinden het belangrijk dat hypnotherapeuten naast een professionele en zakelijke instelling ook over empathie en compassie dienen te beschikken. Een luisterend oor, een scherpe en heldere geest en kennis en inzichten met betrekking tot motiverende gesprekvoering zijn factoren waar het niet aan mag ontbreken.

Samenwerking met de reguliere geneeskunde

HypnoVital Exclusive werkt nauw samen met de reguliere geneeskunde. Hoewel hypnotherapie gezien wordt als een complementaire (aanvullende) therapievorm, worden steeds meer patiënten via een huisarts of specialist doorgestuurd. Dit is vaak het geval bij de zogenaamde SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten) het geval. Dat reguliere zorgverleners daarbij kwaliteit voorop stellen moge duidelijk zijn. Zij kiezen daarbij vaak voor hypnotherapeuten die ingeschreven staan in het VEKTIS-register en aangesloten zijn bij een door de zorgverzekeraars erkende branche- of beroepsvereniging. Alle onderstaande hypnotherapeuten voldoen aan deze eisen.

Hypnotherapie landelijke dekking

HypnoVital Exclusive streeft naar een landelijk dekkend netwerk. Zorgvuldigheid in de selectieprocedure maakt dat enige tijd zal duren vooraleer dit daadwerkelijk gerealiseerd is. Alle hypnotherapeuten werken op professionele basis, meestal op een externe locatie zoals in een gezondheids- of businesscentrum. Daar waar zij werkzaam zijn vanuit huis, worden er eisen gesteld aan de therapieruimte conform de eisen die gehanteerd worden door de meeste beroepsorganisaties.

Onderstaand vindt u een overzicht van al onze praktijken voor hypnotherapie in Nederland. Voor een selectie op basis van een provincie of om direct door te gaan naar de dichtstbijzijnde praktijk, bezoek onze locatie pagina.