Selecteer een pagina

Erkende hypnotherapeuten

Van erkende hypnotherapeuten wordt aangenomen dat ze altijd vergoed worden door zorgverzekeraars vanuit een aanvullend zorgpakket. Maar is dit wel zo?

Wat wordt verstaan onder erkende hypnotherapeuten?

Helaas wordt deze term te pas en onpas gebruikt door het merendeel van de hypnotherapeuten in Nederland. Hierdoor zien cliënten door de bomen het bos niet meer. Het feit dat een hypnotherapeut erkend is, houdt niet automatisch in dat de genoten consulten ook in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding door de Nederlandse zorgverzekeraars.

Hoe zit het werkelijk met die erkenning?

De term ‘Erkend hypnotherapeut‘ wordt vaak gebruikt indien een hypnotherapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging. Er zijn in Nederland verschillende beroeps- en brancheverenigingen die de belangen behartigen van complementair werkende therapeuten. Elke beroepsvereniging stelt eisen aan hun leden die qua opleidings- en kennisniveau nogal uiteenlopen. Hierdoor kan de toelating variëren van een kortdurende MBO-conforme opleiding tot een meerjarige opleiding op HBO-conform niveau, aangevuld met algemene psychosociale- of medische basiskennis. Erkende hypnotherapeuten zijn dus vaak erkend door een beroepsvereniging.

PLATO-normen

Zorgverzekeraars stellen als eis dat therapeuten die voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de aangeboden behandelingen in aanmerking willen komen, voldoen aan de zogenaamde PLATO-normen. Daarnaast moet de hypnotherapeut aantoonbaar een meerjarige vakopleiding op hbo-conform niveau hebben voltooid.

Door aan deze eis, die ingevoerd is op 1 januari 2017, te voldoen, laat de therapeut zien dat deze naast grondige vakkennis ook beschikt over voldoende medische- en/of psychosociale kennis.

De  verzwaarde opleidingseisen zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars. Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION) of de SNRO controleren of voldaan is aan de gestelde eisen en verzorgen de accreditatie hieromtrent.

 

VEKTIS en de AGB-code

Indien hypnotherapeuten aangesloten zijn bij een door de zorgverzekeraar erkende beroeps-of branchevereniging, over voldoende vakkennis op hbo-conform niveau beschikken én voldoen aan de PLATO-normen, dan kunnen zij een AGB-code aanvragen bij Vektis. Er kan dan ook gesteld worden dat hypnotherapeuten met een AGB-code erkende hypnotherapeuten zijn.

Erkende hypnotherapeuten – beroepsverenigingen

Over wat hypnotherapie nu eigenlijk is, verschillen de meningen. Voor de aangesloten leden van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) geldt dat zij in de meeste gevallen een opleiding integratieve psychotherapie hebben gevolgd. De leden voldoen aan gestelde criteria waardoor vergoeding door veel zorgverzekeraars tot de mogelijkheid behoort.

Daar waar de NBVH uitsluitend gefocust is op psychotherapie, zijn andere beroepsverenigingen, zoals bijvoorbeeld het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT), meer algemeen georiënteerd en actief in het complementaire werkveld. De bij hun aangesloten leden voldoen aan dezelfde criteria maar zijn vaak breder opgeleid, bijvoorbeeld als complementair- of natuurgeneeskundig therapeut.

Conclusie erkende hypnotherapeuten

Het feit dat een hypnotherapeut niet over een AGB-code beschikt houdt niet automatisch in dat deze minder bekwaam is. Het is echter wel zo dat er vaak sprake is van minder scholing en dus minder diepgang en kennis m.b.t. achtergronden en algemene medische- een psychosociale kennis. Met erkende hypnotherapeuten wordt over het algemeen bedoelt dat deze ingeschreven staan in het Vektis AGB-register. Dit register is online te raadplegen waardoor het voor iedereen mogelijk is om zelf na te kijken of een hypnotherapeut voor vergoeding in aanmerking komt.

Erkende hypnotherapeuten Vektis AGB-register

 

 

NB. Alle erkende hypnotherapeuten bij HypnoVital Exclusive zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraars geregistreerde beroepsorganisatie en beschikken over een AGB-code. Controleer alvorens u een afspraak maakt of het consult ook door uw zorgverzekeraar vergoed wordt!