bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

HypnoVital spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@hypnovital.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens HypnoVital via deze site, acht HypnoVital zich niet aansprakelijk.

Het gebruik van de site en al haar componenten (inclusief fora) is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Het loutere gebruik van deze site impliceert de kennis en acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyverzoeken die via e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen één maand een reactie van ons kunt verwachten. In het geval van complexe verzoeken, zullen we u binnen 1 maand laten weten of we een maximum van 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, al alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

HypnoVital stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. HypnoVital zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

HypnoVital accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij HypnoVital.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van HypnoVital, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de site, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Disclaimer voor het Gebruik van Hypnose Scripts door HypnoVital

Algemeen Doel: De hypnose scripts van HypnoVital zijn ontworpen voor educatieve en ontspanningsdoeleinden. Ze zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling van een gekwalificeerde gezondheidsprofessional.

Geen Garantie: Hoewel velen baat hebben bij hypnose, biedt HypnoVital geen garanties met betrekking tot de effectiviteit of uitkomst van het gebruik van deze scripts. Resultaten kunnen variëren op basis van individuele verschillen.

Geen Licentie: Het gebruik van deze scripts vereist passende training in hypnotherapie. Onervaren gebruik kan leiden tot onbedoelde gevolgen. Zorg ervoor dat je voldoende gekwalificeerd bent of zoek begeleiding van een professionele hypnotherapeut.

Risico’s: Zoals met elke vorm van therapie, kunnen er risico’s zijn verbonden aan hypnose. Raadpleeg een professionele zorgverlener voordat je besluit hypnose scripts te gebruiken, vooral als je een geschiedenis hebt van geestelijke gezondheidsproblemen.

Eigen Verantwoordelijkheid: Het gebruik van de hypnose scripts van HypnoVital gebeurt op eigen risico. HypnoVital, noch de auteurs of distributeurs van de scripts, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadeel voortvloeiend uit het gebruik of misbruik van de informatie en materialen.

Niet voor Iedereen Geschikt: Hypnose is niet geschikt voor iedereen. Mensen met bepaalde psychische aandoeningen of gevoeligheden kunnen niet geschikt zijn voor hypnose. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voordat je hypnose toepast.

Het lezen en/of gebruiken van de hypnose scripts van HypnoVital betekent dat je deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

× Hoe kan ik je helpen? Available from 10:00 to 17:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday